2021-12-29: สาระน่ารู้โรคหัวใจ สามารถฉีดวัคซีนโควิดได้ไหม? สาระน่ารู้เกี่ยวกับ “โรคหัวใจ” สามารถฉีดวัคซีนโควิด ได้ แต่จะต้องวัดความดันก่อนมีการฉีดวัคซีน …