สาระน่ารู้เกี่ยวกับ “โรคหัวใจ” สามารถฉีดวัคซีนโควิด ได้ แต่จะต้องวัดความดันก่อนมีการฉีดวัคซีน โดยจะมีข้อจำกัดดังต่อไปนี้ หรือ ติดตามโรคอื่นๆ ต่อได้ที่นี่ (https://iriselements.com/) - หากความดันโลหิตสูง 160 มิลลิเมตรปรอท ควรมีการควบคุมความดันโลหิตให้ดีก่อนฉีดวัคซีน - จะต้องรับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือด ควรมีระดับ INR น้อยกว่า 3 - หากมีอาการหัวใจกำเริบเฉียบพลันและอาการยังไม่คงที่ ควรให้แพทย์เป็นผู้พิจารณาเป็นราย ๆ ไป เพื่อลดอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต